مشخصات متقاضيثبت نام متقاضیراهنماي استفاده از سيستمدرباره سيستممشاهده سازمانها و روند هاي سازماني
 
 
>>  راهنماي استفاده از سيستم
 

پس از ورود به صفحه لیست سازمانها و روندها با توجه به نوع درخواست ، سازمان مربوطه را انتخاب نمایید. لیست کلیه خدمات قابل ارائه توسط سازمان انتخابی نمایش داده می شود که خدمات با قابلیت درخواست الکترونیکی با رنگ قرمز مشخص شده اند. با انتخاب خدمت مورد نظر می توانید لیست مراحل انجام کار و نمودار گردش عملیات سرویس را مشاهده نمایید.در صورتیکه روند قابلیت درخواست الکترونیکی داشته باشد با انتخاب لینک درخواست می توان درخواست انجام آن خدمت را به سازمان مربوطه داد. در این مرحله اگر شما عضوی از سیستم پرتال استان باشید باید شناسه کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید در غیر این صورت بایستی با مراجعه به یکی از پیشخوانهای دولت فرم ثبت نام را در پرتال را پر نموده مدارک لازم ( کدملی ، فتوکپی شناسنامه ، یک قطعه عکس 4*3 ) تحویل نمایید.درخواست شما پس از بررسی صحت مشخصات توسط مدیریت پرتال فعال خواهد شد. پس ازدرخواست فرم اوليه مربوط به سرويس انتخابي دراختيارشما قرارمي گيرد كه بايدفرم پرشده وارسال شود.درخواست شما براي مسؤول درخواستهادرسازمان مربوطه ارسال خواهد شد وازاين لحظه درخواست شما درجريان خواهدبود.

درمراحل مختلف مسؤول شما راازنحوه اجرا ومرحله جاري درخواست مطلع خواهدكرد. شمادراين سيستم پروفايل مخصوص به خودرادراختيارداريد كه كنترل واطلاع ازوضعيت درخواستها وارسال نظرات براي مديرسيستم وحذف درخواستها دراين محيط امكان پذيراست براي واردشدن به پروفايل شخصي كافيست كه شناسه ورمز كاربري خودراكه قبلاثبت شده اند درقسمت مربوطه واردكنيد. لازم به ذكراست كه پس ازپايان يافتن و دريافت خدمات الکترونیکی پايان آنرا تاييدكرده و یا رد نمایید. 
 
  
 

Copyright 2012 Isfp.ir , All rights reserved.